Network appliance max 32 GbE
network appliance max 32 GbE Photo 2
network appliance max 32 GbE Photo 3
network appliance max 32 GbE Photo 4

More info for F23224 2U network appliance max 32 GbE lan ports Supports Gen6 Gen7 Xeon E3 or i3 i5 i7 processors